Des del gener del 2023 el club atlètic Montblanc disposa d’equipaments informàtics per tal de dur la gestió i l’administració del club i també de totes les activitats esportives que organitza. Aquests equipaments informàtics consisteixen en un ordinador portàtil i una impresora. A més s’ha pogut instalar diferent programari i també un domini propi del club, el que ha permès, a més d’informatitzar totes les tasques i la comptabilitat del club, facilitar la gestió de les activitats esportives, especialment la seva difusió i seguiment a través de la web i les xarxes socials

L’adquisió de l’equipament informàtic per les activitats esportives ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de tarragona

ordinador i impresora del club atlètic Montblanc amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona